Almi rustar företag för framtiden.

Lån, riskkapital, affärsutveckling – absolut.

Men människan mitt i alltihop får inte glömmas bort.

Det är där Magnus Adell kommer in. Han är psykolog och psykoterapeut inom KBT. Han är anlitad av Almi för att ge information om hur man kan arbeta med psykisk hälsa på arbetsplatsen.

– Jag är egen företagare sedan 2001 och har haft ett samarbete med Almi i tre-fyra år, berättar han. I övrigt har jag haft uppdrag alltifrån byggbranschen till sjukvården.

Han ser både ur företagarens och ur den anställdes synvinkel. Vad påverkar hur vi mår som chefer och som anställda.

Magnus Adell menar att förväntningar är en viktig del.

– Det måste finnas rimliga och tydliga krav. Sedan måste man som arbetsgivare stämma av hur det går, människor är olika och alla måste ses för den som de är.

Menar du stämma av i tidsbokade möten eller i det vardagliga samtalet?

– Det varierar. Men det räcker inte att bara fråga i förbifarten. Det måste alltid finnas mål och kontinuerliga uppföljningar för att stötta och coacha prestationer.

Så inte bara en gång om året inför lönesamtalet?

– Nej, det räcker inte. Och det får inte vara avvikelsebaserat, så att man bara tar snacken när något avviker från det normala.

Magnus Adell påpekar att uppföljningarna också kan handla om teamet, avdelningen eller gruppen.

Som chef är det viktigt att fånga upp när någon börjar agera annorlunda.

– Orsaker kan vara både privata och arbetsrelaterade, men märkas ofta på arbetsplatsen.

Hur vi mår på arbetsplatsen är ingen liten fråga och hur vi mår på jobbet är en fortsatt viktig fråga för arbetsgivare.

Magnus Adell gör olika typer av insatser hur man kan skapa förutsättningar för bra prestationer och välmående på arbetsplatser.

Nu kommer han till Godmorgon-soffan där han samtalar kring dessa frågor med Niclas Buskenström.