Genom sitt UF-företag har Frida inte bara ökat medvetenheten om autism utan även överraskat med den positiva responsen hon fått. Hon har lärt sig att hon är kapabel till mer än hon trott och att hennes röst har kraft att förändra. Med dessa insikter ser hon fram emot en framtid där kunskapen om autism sprids ännu vidare och där samhället blir ännu mer inkluderande för alla.  

Frida UF, vinnaren av Årets bästa UF-företag i Enköping och tredjeplats i Årets socialt hållbara företag, kommer till Godmorgonsoffan! 

Kan du berätta lite om bakgrunden till UF-företaget? 
–  När jag fick min autismdiagnos vid 3 års ålder insåg jag snart det bristande medvetandet kring autism, både i skolan och i samhället generellt. Det ledde mig till insikten om vikten av att öka kunskapen om detta, oavsett ålder vid diagnos. Att kämpa för att omgivningen ska anpassa sig till oss autistiska individer har alltid varit en utmaning, men jag har också sett hur små förändringar och ökad förståelse kan göra stor skillnad.

Min upptäckt av likheter mellan katter och autistiska personer, såsom känslighet för förändringar och intryck, ledde mig till att se katten som ett lugnande och relationsfrämjande husdjur för autistiska personer. Mitt intresse för virkning, katter och autism har varit starkt sedan jag var 12 år, och genom att kombinera dem i mitt UF-företag har jag inte bara haft roligt utan också kunnat göra en positiv förändring i samhället, säger Frida.

Vilka utmaningar har du stött på under arbetet? 
– Under mitt UF-år har jag mött många utmaningar relaterade till min autism. Förväntningarna på att vara utåtriktad och social, särskilt vid säljtillfällen med mycket stimuli, har varit påfrestande. Att vara öppen om min diagnos har också varit en utmaning, med rädsla för negativt bemötande och tabun kring att prata om autism. Mitt arbete som egen företagare har givit mig möjligheten att arbeta i mitt eget tempo, vilket har varit givande men också krävande då jag lätt blir trött av stimulanser.

På vilket sätt har du utvecklats under detta år?  
– Under det senaste året har jag utvecklats enormt! Från att knappt kunna föreställa mig att stå på scen och ta emot priser har jag nu blivit betydligt mer självsäker. Tack vare kundernas fina respons och mina fantastiska UF-rådgivare har jag vågat utmana mig själv och ta på mig fler säljuppdrag för att fortsätta växa. Genom att se varje utmaning som en lärdom har min självkänsla stärkts, särskilt med fokus på att sprida kunskap om autism.

Vad skulle du rekommendera/tipsa till framtida UF-företagare? 
– Om du har något fritidsintresse, försök koppla det till en affärsidé (då blir det roligare att driva ett företag om en arbetar kring något en är passionerad kring). Våga utmana er själva och sök själv upp olika säljtillfällen att delta i och inte enbart de som skolan anordnar (det är något som ens rådgivare och lärare uppskattar). Driv ett UF-företag som tar upp ett viktigt samhällsproblem (t.ex. klimatet eller Autism). Lägg ner mycket tid på UF (då är det högre chans att nå framgång och att det blir en lärorik period för en framöver). Våga bryt normer kring företagande (en företagare behöver t.ex. inte alltid vara extrovert och utåtagerande).

Vilka slutsatser har du dragit från dina resultat/händelserna du observerat? 
– Slutsatserna från min UF-resa visar att efterfrågan på kunskap om autism är hög, med många som saknar förståelse för diagnosen. Min produkt har också haft hög efterfrågan eftersom den adresserar ett viktigt samhällsproblem. Jag har personligen växt mycket under året, särskilt genom att öka min närvaro vid säljtillfällen och därigenom öka försäljningen. Dessutom har jag insett att egenföretagande är utmanande, med många olika ansvarsområden som kräver hantering samtidigt.

Finns det några överraskande upptäckter eller insikter du har fått under arbetets gång? 
– En överraskande insikt jag fått är den positiva responsen kring mitt UF-företag. Trots mina förväntningar på okunskap har jag istället mötts av uppskattning för att jag uppmärksammar viktiga frågor och tillverkar mina produkter själv. Att jag, som autistisk person, har lyckats driva företaget har också varit en ögonöppnare för mig och andra. Att få över 200 beställningar i höstas visade mig den stora efterfrågan på mina produkter, vilket jag inte förväntat mig från början. Denna resa har också lärt mig att jag kan överkomma mina egna tvivel och att utveckling och personlig tillväxt är möjlig oavsett hinder.

Hur tror du att framtiden ser ut för detta ämne? 
– Jag tror att spridningen av kunskap om autism kommer fortsätta vara av stor betydelse i framtiden, med tanke på det konstanta behovet av att undanröja okunskap. Jag förutser även förändringar inom UF-företagande för att göra det mer tillgängligt för alla, något jag redan har sett tecken på genom min egen erfarenhet med stöd från min mentor och lärare. Dessutom hoppas jag att katten kan bli en mer passande symbol för autism än den nuvarande pusselbiten, som ibland kan ge en negativ bild av att autistiska personer är ofullständiga. I framtiden önskar jag att få föreläsa för ungdomar om autism för att främja inkludering inom UF-företagande och öka medvetenheten om autism, vilket är avgörande för att skapa bättre arbetsmiljöer där vi inte längre behöver anpassa oss till omgivningen utan istället kan vara oss själva, säger Frida.

Redaktör: Nikolina Larson