Framåt, Enköping!

Peter Book (M) sitter i Godmorgon-soffan på onsdag.

– Ska man ha någon rubrik över vad jag vill ha sagt är det väl ”Framåt Enköping!”, säger han.

Efter valet i höstas bildade Books Moderaterna styre med L, KD, C, MP och Nystart Enköping.

De tillträdde i november.

– Vi är fortfarande i uppstartsfasen för en helt ny konstellation, säger Peter Book.

Han är ordförande i kommunstyrelsen, vilket innebär att han är den högste politikern på lokal nivå.

På ”Ska göra”-listan finns till exempel:

– Stattgropen
– Paushuset
– Ekonomi

Peter Book vill i Godmorgonsoffan berätta om stadsutvecklingen, om vad som händer i hamnen och vad som görs i Myranområdet.

På ”Ska göras”-listan står också näringslivsfrågorna högt upp.

– Det handlar om vad som är vårt grunduppdrag, vilka vi är till för; den som kontaktar kommunen måste mötas av en positiv inställning.

Det låter ju självklart?

– Ja, men det är lite av en kulturfråga det här, som både kommundirektören och vi från politiken jobbar med, att alla här ska ha medborgarperspektivet – det är ett avtryck vi vill sätta.

Politiken har välkomna utmaningar också. Enköping växer. Vi blir fler och det räcker att åka på motorvägen för att se några av de investeringar som görs.

– Det är väldigt glädjande att Enköping har en sådan attraktionskraft, vi är en kommun som lockar, konstaterar Book.

Hur påverkas Enköping?

– Vi behöver fler arbetstillfällen, det är viktigt att sådana skapas, både av nya och befintliga företag, samtidigt ställer det krav på till exempel kollektivtrafiken och där är vi mitt i en stor omställning.

Detta, och mycket annat, kommer Peter Book att prata om med Niclas Buskenström på Godmorgon Enköping onsdagen den 10 maj.