Positiv utveckling trots utmaningar: Enköpings kommun fokuserar på att bli bättre och nöjdare! 

Enköpings kommun står inför betydande förändringar inom samhällsbyggnadsområdet, med nyligen beslutade organisatoriska förändringar som förväntas gynna det lokala näringslivet. Trots utmaningar med ekonomin har kommunen sett positiva trender, särskilt i ökad nöjdhet bland invånare och näringsliv. Samarbete och ledarskap är avgörande för framgång, med en gemensam strävan att skapa gynnsamma förhållanden för företag och invånare. Framtidsutsikterna inkluderar visionen om ett stoltare och mer levande Enköping, där kommunen siktar på att fortsätta utvecklas och göra sig synlig både lokalt och nationellt.  

Kommundirektör för Enköpings kommun, Daniel Jansson-Hammargren, kommer till Godmorgonsoffan!  

Vad är det mest spännande som hänt/händer just nu? 
– Jag väljer att lyfta att kommunfullmäktige för ca en vecka sedan fattade beslut om en helt ny organisation inom samhällsbyggnadsområdet, en organisation som kommer att börja gälla från årsskiftet. Plan- och bygg samt Mark- och exploatering kommer att organiseras i en helt ny förvaltning tillsammans med verksamheterna från dagens miljö- och byggnadsförvaltning. Samtidigt kommer en ny mer renodlad teknisk förvaltning att bildas. Vi påbörjar nu en rekryteringsprocess för två nya förvaltningschefstjänster som sedermera ska leda de kommande förvaltningarna, säger Daniel.

Vad hoppas ni uppnå med er medverkan i GME? 
– Jag hoppas som alltid att jag ska kunna ge en rättvisande och beskrivande bild av vad som händer i Enköpings kommun, utmaningar, möjligheter etc.

Beskriv vad ni gör och vilka utmaningar ni har?  
– Det är väldigt mycket som händer just nu i Enköping och egentligen svårt att välja ut någon specifik fråga. Men det tål att nämnas att fullmäktige nu fattats beslut om en ganska stor organisationsförändring inom samhällsbyggnadsområdet. I samband med att två nya förvaltningar bildas (Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljö och Bygg upphör) kommer två nya förvaltningschefer att rekryteras. Jag har stor tilltro till att detta kommer påverka vårt lokala näringsliv mycket positivt.

Hur ser utvecklingen ut de senaste åren? 
– Enköpings kommun står likt övriga kommuner i Sverige inför stora utmaningar. Det innebär att vi fått lagt mycket fokus på att hantera kommunens ekonomi. Jag vill ändå säga att detta till trots utvecklas vi som organisation och kommun åt rätt håll inom många områden. Detta fick vi bland annat verifieras i samband med att siffrorna från NKI (Nöjd kundindex) publicerades nyligen. Vi lägger stort fokus på att hela tiden bli en bättre kommun och inte minst inom vårt näringslivsarbete. Jag är medveten om att vi har en hel del att jobba på men känner ändå med stor tillförsikt att vi påbörjat en positiv utvecklingsresa tillsammans.

Vad är nyckeln till era framgångar? 
– I en så stor organisation som Enköpings kommun är så finns det egentligen inte en nyckel utan väldigt många. Mycket handlar om ledarskap i olika former. Att samarbetet och tilliten fungerar mellan politik och tjänstepersoner är oerhört centralt för att lyckas. Här känner jag verkligen att vi alla vill samma sak, nämligen att göra så mkt som möjligt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt att leva och verka för våra företag, föreningar och kommuninvånare etc. 

Vad hoppas ni på i den närmaste framtiden? 
– Jag ser att vi kan göra mycket mer för att skapa ett STOLTARE Enköping. En kommun där det händer väldigt mycket roliga saker löpande oavsett årstid. Ju mer vi lyckas skapa en gemensam känsla av att Enköping är en fantastisk plats att bo, leva och verka… Ja, desto mer kommer Enköping att fortsätta utvecklas och utmärka sig både lokalt och nationellt. Vårt unika geografiska läge gör att möjligheterna till detta är mycket stora, säger Daniel.

Redaktör: Nikolina Larson