Kommundirektör Daniel Jansson Hammargren kommer till Godmorgon Enköping den 11 oktober.

– Vi i kommunen ska alltid jobba för våra företag och se till att leverera, saker måste komma i mål, säger han.

Den 45-årige örebroaren Daniel Jansson Hammargren har arbetat som kommundirektör i Enköping ett år.

– Jag ville till Enköping för kommunens möjlighet att utvecklas, säger han.

Somligt har varit som han trodde det skulle vara, annat inte.

– Jag visste inte att så många så stora frågor tog så lång tid. Så kan vi inte ha det. Där är jag och de styrande politikerna helt överens om att det måste ske en förbättring. Vi ska ha högre fart i viktiga frågor.

Hur ska det gå till?

– Enkelt uttryckt måste det interna samarbetet mellan olika instanser som hanterar en fråga bli bättre. Var och en ska göra sitt, men vi måste prata ihop oss på ett annat sätt.

Det är annars nästan Enköpings kännetecken, att frågor som Statt, Joar, Paushuset, hamnen och så vidare tar tid?

– Så kan inte jag jobba. Jag kommer inte vara en förvaltare som bara låter allt gå på som vanligt, jag vill ha leverans.

Samma dag som Daniel Jansson Hammargren sitter i Godmorgon-soffan hos Niclas Buskenström ska Enköpings kommuns utskott för plan och exploatering, kallat Plex, ta beslut om nya markanvisningsavtal med Vi Invest om vem som ska bygga på Statt-tomten vid torget.

Kommundirektören är tydlig med sin åsikt:

– Vi måste ha ett hotell till i staden och går vi inte vidare nu kommer det att dröja tio år innan vi har det hotell Enköping är i så stort behov av. Nu har vi kommit fram till ett underlag som jag tror på, men jag förstår absolut att politiken måste vara trygg i sitt beslut.

Vilka andra frågor står framför er inom samhällsbyggnad?

– För det första måste hela samhällsbyggnadsprocessen bli bättre, återigen: vi ska ha högre fart i viktiga frågor, vi måste öka trovärdigheten i leverans.

Nyligen har Svenskt Näringsliv kommit med sin årliga rapport om hur Sveriges kommuners företagsklimat rankas. Enköping hamnar där på plats 177 av 290 kommuner. Det är 40 platser bättre än 2022.

– Jag har inte hunnit sätta mig in i rankingen, men generellt kan man säga att kommuner som hamnar högt alltid brukar tycka att det är en bra undersökning och kommuner som hamnar långt ner tycker att den är dålig.

Daniel Jansson Hammargren menar ändå att undersökningen är mycket viktig, inte minst för att den läses av så många.

Å ena sidan är han nöjd med hur näringslivsavdelningen arbetar för att bli bättre, å andra sidan är han inte nöjd med placeringen.

– Jag är jättenöjd med hur Anna och näringslivsavdelningen arbetar, jag tror att företagen uppskattar att de är proaktiva, alltså att de är ute och söker upp företag och pratar om näringslivsfrågor. Det handlar mycket om tydlighet.

Till sist: Har du något särskilt du vill säga när du nu möter många Enköpingsföretagare på en gång?

– Att jag tycker vi är på rätt väg, men att vi är ödmjuka inför att vi inte är fulländade. Vi måste bli bättre på leverans och tillgänglighet.