Med en öppen inställning till framtiden fortsätter polisen i Enköping att sträva efter att förbättra samhället.

”Vi behöver fortsätta arbeta nära samhället för att möta våra gemensamma mål,” säger Alexander.

Till Godmorgonsoffan kommer kommunpolisen Alexander Wennerqvist!

Vad hoppas ni uppnå med er medverkan i Godmorgon Enköping?

– Jag hoppas på att möta näringslivet och erbjuda polisens lokala lägesbild. Jag är redo att svara på frågor och stärka samarbetet för att främja tryggheten, säger Alexander.

Mål och ansvar: Förbättra samhällets trygghet

– Det mest spännande med min position är möjligheten att utveckla något bra till något ännu bättre. Att få till en förändring i samhället och identifiera vilka områden vi behöver utveckla är en ständig drivkraft för mig.

Utmaningar och framsteg: Samarbete för en tryggare miljö

– För polisens del handlar det om att fortsätta jobba på, trots tuffa nationella utmaningar. Lärdomarna av våra utmaningar och hur vi bättre kan förebygga specifika brott, vill vi mer än gärna sprida kunskap om, till exempelvis till tonårsföräldrar men även äldre som drabbas av exempelvis bedrägeribrott.

Samarbete med samhället: En väg mot gemensam trygghet

– Hjälp oss att hjälpa. Tipsa polisen. Det handlar inte om att sätta dit utan att hjälpa i rätt riktning. Dina tips kan vara otroligt värdefulla. Vi lägger ett stort pussel och den pusselbiten du sitter på kan vara avgörande i vissa fall. Gå in på polisens hemsida och tipsa. Du kan vara anonym.

Framtida mål och samarbete: Att fortsätta växa

– Vi har ett mycket bra samarbete med kommunen överlag, exempelvis skolor, socialtjänst, fritidsgård där vi har en samverkansmodell som heter SSPF. Vi hoppas även komma näringslivet och särskilt handel än närmre för att förebygga stölder och öka anmälningsbenägenheten, för att på så vis nå tidig upptäckt bland normbrytande ungdomar. Vi har som målsättning att bli ännu mer effektiva och träffsäkra i våra åtgärder och bilda långsiktigt hållbara strukturer både på strategisk och operativ nivå, säger Alexander.

Redaktör: Nikolina Larson