Sedan 2017/2018 har planering och bygge av nya Westerlundska gymnasiet pågått! Varje dag sedan 2021 har varit fylld med tankar kring, involvering i och agerande kring skolan. Om en månad får de nycklarna till bygget och flyttar befintliga verksamheten till den nya skolan. Inför sommaren börjar den stora flytten och till höstterminen 2024 välkomnas eleverna till deras nya skola.

– Vi strävar efter att estetiskt och funktionellt förändra skoldagarna positivt! Den 25 maj har vi öppet hus för alla som vill besöka våra nya lokaler. Daniel Hellström, Rektor på Westerlundska gymnasiet kommer till Godmorgonsoffan!

Vad hoppas ni uppnå med er medverkan i GME?

– Jag hoppas på att kunna belysa vad det innebär att arbeta som rektor på en stor verksamhet. Samt Nätverkande. Jag ser fram emot att träffa personer som kan beröra verksamheten och bidra på olika sätt. Vi vill visa vilken fin verksamhet som bedrivs och hur den berör stora delar av Enköping, säger Daniel.

Beskriv vad ni gör och vilka utmaningar ni har?

– Vi hanterar samhället vi lever i och strävar efter att inkludera alla elever, även de i utanförskap. Vi möter utmaningar varje dag och är duktiga på att hantera dem. Trots att många unga lockas av annat, eller mår dåligt, kommer nästan 1400 elever till oss varje dag. En stor stolthet för oss är hur elever och personal går samman och lyckas, trots de utmaningar som finns utanför skolan.

Hur ser företagets utveckling ut de senaste åren?

– Vi ser en ökning av antalet elever som söker till oss och våra studieresultat har förbättrats, med fler examinerade elever år 2023 än åren innan. Vi arbetar hårt med marknadsföring och har en hög kvalitet på undervisningen och lärarna. Vår framgång bygger även på vår förmåga att nätverka och ha bra dialog med näringslivet samt att vi är en skola för alla.

Vad är nyckeln till företagets framgångar?

– Nyckeln till våra framgångar är vår extremt kompetenta personal, hög kvalitet på undervisning och lärare, samt vår förmåga att nätverka och ha bra kontakt med andra förvaltningar och med näringslivet. Vi är stolta över att vara en skola för alla och förbereder våra elever för livet utanför skolan.

Vad hoppas ni på i den närmaste framtiden?

– Vi hoppas att våra elever ska lyckas med de mål de har med sina studier och känna att de har en bra framtid som väntar dem. Vi vill klara de utmaningar som vi står inför och uppleva en mer lugn period framöver, samt att alla eleverna når sina mål, säger Daniel.

Redaktör: Nikolina Larson