GN Tobacco är en framstående tillverkare av snus och vitt snus med nära 300 anställda i Enköping och fler runt om i landet. Företaget grundades när ägaren Gevorg Nalbandyan förvärvade en snusfabrik i Bispgården och sedan flyttade huvuddelen av produktionen till Enköping. Bland deras mest populära produkter återfinns snussorterna Siberian och White Fox, vilka exporteras till över 80 länder. Trots framgångarna står GN Tobacco inför utmaningar med kapacitetstillväxt och planeringsfördröjningar för nya byggnader på grund av begränsad marktillgång. 

Robert Almqvist, Kommunikationschefen på Giviton Holding som äger GN Tobacco, kommer till Godmorgonsoffan! 

Vad hoppas ni uppnå med er medverkan i Godmorgon Enköping?  

–  GN Tobacco är den näst största privata arbetsgivaren i Enköping men har inte engagerat sig i det lokala affärslivet, gjort någon marknadsföring eller på andra sätt försökt synas. Det har gjort oss anonyma och lite ”mystiska” men det är något vi vill ändra på, säger Robert.   

Vad är det mest spännande som hänt/händer med företaget just nu? 

–  Den enorma efterfrågan och expansionen till nya marknader som USA är bland det mest spännande som händer nu. Men det pågår ständig utveckling av både produkter och tillverkningsprocesserna så det händer alltid något spännande. 

Hur ser företagets utveckling ut de senaste åren? 

–  De senaste åren präglas av den extrema tillväxten. Det betyder snabbt växande intäkter och goda marginaler, men även växtvärk som bland annat gjort att administrationen och andra delar av verksamheten inte har kunnat hålla jämna steg med utvecklingen.  

Vad är nyckeln till företagets framgångar? 

–  Sedan Gevorg Nalbandyan startade verksamheten så har den präglats av entreprenörskap och personligt ansvarstagande. De flesta ledarna på fabriken har själva kommit till Sverige som invandrare eller studenter, kanske börjat i lagret eller som maskinoperatörer, och idag driver de verksamheten. Jag skulle nog säga att allt på GN Tobacco är pragmatiskt, det finns sällan tid till akademiska eller filosofiska utläggningar kring verksamhetens utmaningar. Den som har ansvaret för en funktion löser problemen baserat på sin egen och kollegornas erfarenheter och kunskaper. Det är också en del av förklaringen till varför företaget varit så osynligt. De flesta ledarna är verkligen genuint ointresserade av att prata om vad vi gör, de vill bara göra det.   

Vad hoppas ni på i den närmaste framtiden? 

–  Först och främst hoppas vi på att få byggloven som vi sökt. Vi har planer på att bli åtminstone dubbelt så stora fram till 2030 och för att det ska fungera måste vi bygga nya lokaler. Fungerar inte det kan vi behöva överväga att etablera oss på någon annan ort och starta upp där, men Enköping är perfekt för oss av så många anledningar att vi även i fortsättningen vill ha all vår verksamhet här.  

Säg något nästan ingen vet om företaget/verksamheten? 

–  GN Tobacco är det största av dotterbolagen med det som växer snabbast procentuellt just nu är vår verksamhet inom frukt- och grönsakskonserver – GN Cannery. Armenien har enorma odlingsytor och en oförstörd natur som är perfekt för till exempel biodynamisk odling av frukt, bär, blommor och mycket annat. Våra fruktjuicer och andra produkter finns nu bland annat på ICA Maxi i Enköping under varumärken som Ararat. Jag tror också att få i världen vet om att Armenien är den tredje största exportören av snittblommor, efter Nederländerna och Sydafrika. Vårt systerbolag i Armenien har flera hektar med växthus där man odlar rosor av olika sorter som framför allt exporteras till Storbritannien och Frankrike. Just nu arbetar vi på att få igång försäljningen av dessa rosor även i Sverige, säger Robert.  

Redaktör: Nikolina Larson