Almi träffar ca 1000 företagare per år inom Uppsala län och företagen har många utmaningar. Det är komplext att driva företag idag. Omställningar kan kräva förändringar i affärsmodeller och sätt att arbeta. Möjligheter och risker. Här finns vi på Almi som ett stöd till företagen, säger Camilla Ahlsson, Affärschef på Almi.  

Almi är lite som ett växthus med trädgårdsmästare som jobbar för att få blommorna att blomstra. Vi ger näring till företag och i vår verktygslåda finns lån, riskkapital och affärsutveckling. 

– När det går bra för våra kunder har vi lyckats. Våra kunders framgång är vår framgång, säger Camilla.   

Vad innebär affärsutveckling och behövs det? 

– Oavsett om man är ny eller funnits länge behövs utveckling för att man ska hänga med. Vi hjälper till att identifiera möjligheter och utmaningar och coachar företagare i att utvecklas och nå sina mål. Utmaningar finns inom många områden. Det kan vara likviditet, lönsamhet, hållbarhet, hur man ska växa, organisera sig etc. Förutom Coaching, startar vi många grupper varje år med fokus på att utveckla företagare.  Det handlar om Ekonomi och lönsamhet, Hållbarhet, Att vara en attraktiv arbetsgivare, Styrelsearbete, Exportnätverk. Vi har också en grupp för tillverkande företag, med fokus på hur man bygger effektiva team. Ett företag som växer och utvecklas är ett företag som mår bra.  

Vad är det mest spännande som händer nu? 

– Nu under våren startar vi två riktigt bra workshop-serier i Enköping, säger Camilla Ahlsson.  

Framtidens arbetsgivare – Att hitta och behålla rätt kompetens i företaget ses som en av de stora utmaningarna framåt, ett tillväxthinder för många men en viktig framgångsfaktor för de som lyckas.  

Koll & Kontroll – Ger dig koll på ditt företags ekonomi så att du sen ska kunna kontrollera om du följer din ekonomiska plan och rör dig mot dina mål.  

– Vi hoppas att företag i Enköping tar chansen att delta och lära mer tillsammans med andra!  

Kapital då – hur fungerar det att låna pengar av Almi? 

– Våra lån är marknadskompletterande, vilket betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer. Ofta är det ett samarbete mellan företaget, banken och Almi. Utifrån företagets kapitalbehov hittar vi tillsammans bästa lösningen, säger Erik Nord som jobbar med lånefinansiering. 

Vad är nyckeln till ert företags framgångar? 

– Vi har fantastiska medarbetare som är engagerade och brinner för att utveckla entreprenörer och deras företag, säger Camilla. Sedan har vi en bra måttstock…  När det går bra för våra kunder har vi lyckats. Våra kunders framgång är vår framgång. 

Vad är målet med att vara delaktig i God morgon Enköping? 

– Att Enköpings företagare ska veta att vi finns när de behöver oss. Almi är inte vinstdrivande och har inga dolda intressen. Vi ägs av staten och regionen, och vi har ett uppdrag – att ge Sveriges företag näring att växa.   

Säg något som nästan ingen vet om Almi? 

– Runt 1940–1950 bildades företagarföreningar runt om i Sverige. Ideella föreningar som bildades av enskilda företagare i respektive län. Landstingen gav offentligt stöd till företagarföreningarna och finansieringsverksamheten fick statliga lånegarantier. Det var så det började en gång i tiden. På 70-talet gjordes det om till regionala utvecklingsfonder och senare efter finanskrisen på 90-talet ville man ha en stark aktör som skulle bidra till företagens tillväxt och utveckling. Almi bildades 1994. Så vi fyller 30 år i år! 

 – Och namnet Almi är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar, säger Camilla Ahlsson. 

Redaktör: Nikolina Larson