Sparbanken i Enköping har 150 anställda och strävar efter att fortsätta växa i takt med Enköping som kommun och stad. Banken är engagerad inom det lokala samhället och stödjer olika typer av aktiviteter, allt från idrottsföreningar till UF företagande och andra samhällsnyttiga engagemang.

Jonas betonar vikten av att sprida budskapet om Sparbankens mångsidighet. Utöver att vara en bank, tar de också ett stort ansvar lokalt i Enköping genom bland annat sponsring av föreningar riktat mot ungdomar och seniorer. Men även mycket mer än så.

I Godmorgonsoffan sitter Jonas Wåhlstedt, chef för företagarsidan på Sparbanken i Enköping.

Vad är det mest spännande som hänt/händer med företaget just nu?

– Förutom den dagliga verksamheten som de flesta redan känner till så är vi involverade i många aktiviteter, från kundaktiviteter till samarbeten med partners inom idrott och andra samhällsnyttiga aktiviteter. Han beskriver bankens roll som en ”kombination mellan bank och eventfirma.”

Hur ser företagets utveckling ut de senaste åren?

– Sparbanken i Enköping har vuxit och vi är fler anställda än för 5–6 år sedan. Vi har växt ut ur våra tidigare lokaler och har expanderat för att möta efterfrågan ifrån nya kunder. Sparbanken är medveten om digitaliseringens framsteg men värdesätter tillgängligheten med öppna kontor och fortsatta fysiska möten med med våra kunder. Vi följer våra kunders efterfrågan och vi märker att behovet av att träffas fysiskt inte minskar, snarare tvärtom säger Jonas Wåhlstedt.

Vad är nyckeln till företagets framgångar?

Jonas understryker vikten av att vara lokal och förstå marknaden i Enköping. Relationen till både kunder och samhället är avgörande för bankens framgång.

– “Lokal kännedom, tillgänglighet och närhet till kunderna är grundläggande för Sparbanken”, säger Jonas Wåhlstedt.

Vad hoppas ni på i den närmaste framtiden?

– Sparbanken i Enköping strävar efter att fortsätta växa i takt med Enköping som kommun och stad. Vi vill fortsätta återinvestera och engagera oss i Enköping i allt ifrån Idrotten till andra samhällstryggande aktiviteter.

Säg något nästan ingen vet om företaget/verksamheten?

– Förutom våra traditionella banktjänster och tidigare nämnda aktiviteter engagerar vi oss i social hållbarhet. Vi arbetar förebyggande mot bla den ökande kriminaliteten i yngre åldrar genom föreläsningar i skolor och för föräldrar, ökad närvaro av vuxna i Enköpings centrum under helgerna där Sparbanken samarbetar med polisen och olika idrottsföreningar är några exempel.

– Vi vil även inom idrotten främja en aktiv livsstil bland ungdomar, säger Jonas Wåhlstedt.

Redaktör: Nikolina Larson