Det här är Diem

Bokföring och redovisning är vad de flesta förknippar med en redovisningsbyrå.

Och det är grunden i vår verksamhet.

Vi har ett heltäckande tjänsteutbud inom ekonomifrågor.

Tack vare vår kompetens och erfarenhet kan vi vara din rådgivare i de flesta ekonomiska frågor som rör ditt företag – frågor som inte bara påverkar företaget, utan även dig och din familj.

Exempel på våra tjänster inom redovisning

  • Löpande bokföring inklusive periodiseringar, avstämningar och rapportering.
  • Digitala tjänster
  • Kund- och leverantörsreskontra.
  • Skattedeklarationer.
  • Löner
  • Elektronisk fakturahantering

Fördelar för dig

  • Enkelt– vi tar hand om hela din bokföring och redovisning.
  • Tryggt – vi ser till så att din bokföring utförs korrekt och att skatter redovisas i rätt tid.
  • Kontroll – redovisningen ger dig full överblick över hur ditt företag går.
  • Resurseffektivt – du kan fokusera helt på företagets kärnverksamhet

Att ha god ordning på sin bokföring är ett lagkrav, men du har också nytta av redovisningen-den är förutsättningen för en bra uppföljning och styrning av ditt företag.

En korrekt och fullständig redovisning ger dig exempelvis svar på vilken del av företaget, eller vilka kunder som är lönsamma.

Tar ekonomi och administration för mycket av din tid? Låt oss hjälpa dig med det så kan du fokusera på ditt företag.

Välkommen att höra av dig till oss och bli en del av vår familj.

www.diemekonomi.se eller via mail på info@diemekonomi.se